BİLİMSEL PROGRAM

AİLE HEKİMLİĞİ AŞI SEMPOZYUMU & AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI AŞI ÇALIŞTAYI
22 MAYIS 2021
10.00 - 18.45 / Doktorfollow Online Platform
10.00 - 10.15
         
 Açılış Konuşmaları
Dr. Hakan UZUN
  Hemşire Ayşegül DURGUT
10.15 - 11.00
        

                          
Türkiye' de Ulusal Aşılama ve Aşı Programı
Moderatör : Dr. Hakan UZUN
Konuşmacı : Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE
AİLE HEKİMLERİ SALONU AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI SALONU
11.00 - 11.45 Rota Virüs Aşıları, Rota Virüs Belirtileri ve Korunma Yolları Nelerdir?
Moderatör : Dr. Muhsin Ertuğrul ŞEN
Konuşmacı : Prof. Dr. Hasan TEZER
Anne Sütü ve İlk 1000 Gün Beslenme
Moderatör : Hemşire Pervin ÇAKIR ÇELTİKOĞLU
Konuşmacı : Doç. Dr. Elif ATEŞ
11.45 - 12.30 Özel Grup Aşıları (Seyahat, Göçmen, Bağışıklık Eksikliğinde, Sağlık Personelinde, Gebelerde)
Moderatör : Doç. Dr. Tijen ŞENGEZER
Konuşmacı : Prof. Dr. Esin DAVUTOĞLU ŞENOL


UYDU SEMPOZYUMU

HPV; İlişkili Hastalıklar ve HPV Aşıları

Konuşmacı : Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
12.30 - 13.15 COVID ve Sonrası
Moderatör : Uzm. Dr. Yasemin BALLIEL
Konuşmacı : Doç. Dr. Çağkan İNKAYA
13.15 - 13.20 SÖZEL BİLDİRİ
Aile Hekimi Uzmanlarının Aşılar Konusundaki Tutumları
Moderatör : Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
Sunum: Prof. Dr. Gürdal YILMAZ
13.20 - 13.25 SÖZEL BİLDİRİ
Aile Sağlığı Elemanlarında aşı güvensizliği ve hizmet verdiği aile sağlığı biriminde aşı kararsızlığı: kesitsel çalışma
Moderatör : Dr. Hakan UZUN
Sunum : Dr. Öğr. Üyesi Selda YÖRÜK
13.25-13.45

Uydu Sempozyumu
Wee Baby Dünyasına Hoş Geldiniz

Konuşmacı : Aygün AL (Wee Baby marka müdürü)
13.45 - 14.30 COVID-19 Aşıları ve COVID-19 Pnömonisi: Klinik Bulgular ve Yaklaşım
Moderatör : Dr. Almıla Suna NİZAMOĞLU
Konuşmacılar :  Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
COVID-19 AŞILARI: kanıta dayalı bilgi paylaşımı
Prof. Dr. Akın KAYA
COVID-19 Pnömonisi:Klinik Bulgular ve Yaklaşım
14.30 - 15.15 Erişkin ve Risk Gruplarında Pnömokok Aşıları
Moderatör : Prof. Dr. Gürdal YILMAZ
Konuşmacı : Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
15.15 - 16.00 Mehmet CEYHAN ile SÖYLEŞİ
Moderatörler : Dr. Almıla Suna NİZAMOĞLU
Konuşmacı : Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
16.00 - 16.45 Meningokok Aşıları
Moderatörler : Uzm. Dr. Yasemin BALLIEL
Konuşmacı : Prof. Dr. Metehan ÖZEN
Eksik Aşılı Çocukların Aşılanması
Moderatör : Ebe Ayten ERDOĞMUŞ
Konuşmacı :  Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ
16.45 - 17.30 İnfluenza, Kuduz ve Tetanoz Aşıları
Moderatör : Dr. Öğr. Üyesi Yasin YILDIZ
Konuşmacılar : Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ
   
İnfluenza Aşıları
    Dr. Öğr. Üyesi Uğur KOSTAKOĞLU
             
Tetenoz Aşıları                 
 
Dr. Öğr. Üyesi İlknur ESEN YILDIZ
Kuduz Aşıları
Aşının Önemi, Aşı Reddi, Aşı Kararsızlığı ve
 
İkna Yöntemleri

Moderatör : Ebe Nurgül DURMAZ
Konuşmacı : Prof. Dr. Nur BARAN AKSAKAL
17.30 - 18.00 Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Korunması
Moderatör : Dr. Burhan YILMAZ
Konuşmacı : Prof. Dr. Aytül ÇORAPÇIOĞLU ÖZDEMİR
18.00 - 18.30 Akılcı İlaç Kullanımı
Moderatör : Dr. Emre ÖZEL
Konuşmacı : Prof. Dr. Turan SET
18.30 - 18.45 Kapanış Konuşmaları
Hemşire Ayşegül DURGUT
Dr. Hakan UZUN
ETKİNLİĞE GERİ SAYIM
DUYURULAR